Menu

Tag: เตรียมตัวก่อนการนำ Oracle E-Business Suite R12 มาใช้งาน

เตรียมตัวก่อนการนำ Oracle E-Business Suite…

1627
เคยบอกเอาไว้ว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” ก่อนที่เราจะ Implements ระบบ Oracle E-Business R12 เราจะต้องมีการเตรียมตัวกันอย่างไรบ้าง อันนี้ผมเขียนจากประสบการณ์ที่เจอจริงๆในงานที่ทำนะครับ อย่างแรกเลยที่เราต้องดูคือ 1.จุดประสงค์หลัก ที่เราจะ Implements ระบบ Oracle E-Business R12…

Categories

open all | close all

Archives

open all | close all

The website for people working in the oracle.