Menu

เตรียมตัวก่อนการนำ Oracle E-Business Suite R12 มาใช้งาน

Oracle E-Business Suite R12 Moduleเคยบอกเอาไว้ว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” ก่อนที่เราจะ Implements ระบบ Oracle E-Business R12 เราจะต้องมีการเตรียมตัวกันอย่างไรบ้าง อันนี้ผมเขียนจากประสบการณ์ที่เจอจริงๆในงานที่ทำนะครับ

อย่างแรกเลยที่เราต้องดูคือ

1.จุดประสงค์หลัก

ที่เราจะ Implements ระบบ Oracle E-Business R12 เนี่ย คืออะไร? มีหลายสาเหตุที่ต้องการระบบใหม่ เช่น

  • องค์กรมีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้การทำงานมีความซับซ้อนของข้อมูล มีความหลากหลาย และขนาดข้อมูลที่ต้องใช้มากขึ้น
  • ระบบที่มีอยู่เดิมไม่รองรับการทำธุรกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น บางองค์กรณ์ยังใช้ ระบบ Mainframe ในการทำงาน ใช้ภาษา cobol ในการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งในขณะนี้หาคนที่เขียนเป็นและ Support ได้น้อยมาก เวลาเกิดปัญหาทำให้ไม่มีคนแก้ไข
  • ระบบที่ใช้งานปัจจุบันมีหลากหลาย โปรแกรมที่ซื้อมา หรือเขียนขึ้นเอง ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูล เนื่องจาก implements หรือเขียนกันคนละเวลา data ที่มีนำมาใช้ร่วมกันไม่ได้
  • ต้องการความรวดเร็วในทำงานมากขึ้น เช่นปิดบัญชีได้เร็วขึ้นในแต่ละเดือน ออก invoice ได้เร็วขึ้น เก็บเงินจากลูกค้าได้เร็วขึน
  • ทางบริษัทแม่ต้นสังกัด ต้องการให้ใช้ เพื่อเป็น Data/Policy เดียวกันในการทำงาน

ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเหตุผลยอดนิยมครับส่วนมากแล้วแต่ละบริษัทที่จะ Implements จะมีเหตุผลหลายๆข้อรวมกัน ที่เราต้องรู้ให้แน่ชัดในจุดประสงค์เพื่อที่ว่าเวลาของบประมาณจะได้รับการอนุุมัติง่ายขึ้นครับ (555)

2.โครงสร้างทางธุรกิจและองกรณ์

อันนี้ต้องรู้ครับว่าองค์กรของเราผลิตอะไร ขายอะไร บริการอะไร เพราะว่าข้อมูลพวกนี้จะนำไปใช้ในการเลือกใช้ Major Module ของ Oracle E-Business Suite R12 ครับ เนื่องจากว่า เจ้าตัว ออราเคิล อี บิซิเนส อาร์ 12 เนี๊ย มันมีมากมายหลาย Module ให้เลือกใช้งานครับ ทำให้เวลาเราเลือกใช้งาน Module ต่างๆต้องคิดให้ดีครับ เพราะว่ามันเกี่ยวกับเงิน เวลา ทรัพยากรที่ใช้ในการ Implements ครับ

โดยทั่วไปแล้วเราพอจะแบ่ง Model ธุรกิจออกเป็น

1. ผลิตแล้วขาย

2.ซื้อมาขายไป

3.ขายบริการ

ทั้งนี้แต่ละบริษัทอาจจะมี Model แต่ละแบบ หรือ รวมกันทั้งหมดเลยก็ได้ เช่น บริษัทผลิตแอร์ขนาดใหญ่ A ขึ้นมาแล้วขายแอร์ขนาดใหญ่ A ให้ตามโรงแรม โรงงาน และยังขายบริการ Maintenance หลังการหมดรับประกันด้วย นอกจากนี้บริษัทยังขายแอร์ขนาดเล็กที่ติดตามบ้านที่อยู่อาศัย ขายงานเป็น Projects งาน Service แต่ละ Jobs ขายส่งให้ Dealer ขายอะไหล่แอร์ ทั้งหมดทั้งมวล บริษัทจะต้องมีแผนกต่างไว้คอย Support เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิด ฝ่ายบัญชี ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบุคคล ฝ่ายเซอร์วิส ฝ่าย IT ฯลฯ

Process การทำงานของฝ่ายต่างๆ เราจะต้องรู้ครับว่าแต่ละฝ่ายมีการทำงาน ขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อคุยกับ Consulting ในการคัดเลือกบริษัท Consult ที่จะเข้ามาช่วย Implements

3.โครงสร้างด้าน IT

ต้องดูว่า Software หรือ Programs ที่เราใช้ปัจจุบันมีการเก็บข้อมูลแบบใด เป็น SQL Database / DB2 หรือแบบอื่น เพื่อใช้เวลาจะนำข้อมูลเก่าขึ้นระบบใหม่จะยากง่ายแค่ไหน

Infrastructure / Hardware เดิมที่มีอยู่รองรับกับระบบที่ Implements หรือไม่ เช่น

Server เก่ามี Spec ที่จะติดตั้งระบบใหม่หรือไม่ / ต้องซื้อใหม่หรือไม่

Clients Desktop PC / Notebook ที่มีสามารถ Run Application

Network Link ที่เรามีรองรับกับ การ Link เพื่อใช้งานหรือไม่

4.งบประมาณ/เวลา/บุคลากร

เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยครับสำหรับ 3 เรื่องนี้ ที่เราต้องการคิดคำนวณให้ดีครับ Projects ที่ Implements ส่วนมากล้มเหลวหรืองบบานปลาย ต้องขยายเวลา Go Live ล้วนมีสาเหตุมาจากบุคลากรซะ 70 % ครับ เริ่มตั้งแต่ผู้บริหารเลยครับ นโยบายไม่ชัดเจน ไม่กล้าตัดสินใจในเรื่องที่เป็น owner , พนักงานไม่มีเวลา ต้องทำทั้งงานที่รับผิดชอบประจำวันและงาน Implements ระบบใหม่, ฝ่าย IT ความรู้ไม่มี และอีกหลายๆเรื่องครับ

จะ Implements Projects ให้สำเร็จต้องอาศัย Projects Manager ที่มีฝีมือครับ…

โปรดติดตามคราวหน้าจะเขียนเรื่อง Oracle E-Business Suite มี Module อะไรที่พอจะ Mapping เข้ากับธุรกิจของเรา

No comments

Leave a Reply

*

Categories

open all | close all

Archives

open all | close all

Pinterest Oarcle Learning

Facebook Page OracleLearning

Google Plus Oracle Learning

The website for people working in the oracle.