Menu

แนะนำหนังสือ ใช้งาน SQL และ PL/SQL เบื้องต้นด้วย Oracle Database 10g, 11g

Oracle_Database_Thaibook400

(รูปภาพและข้อมูลจาก www.bansak.com)

ใช้งาน SQL และ PL/SQL เบื้องต้นด้วย Oracle Database 10g, 11g

รายละเอียด:

Oracle Database เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ (Relational Database Management System : RDBMS) ทำหน้าที่ดูแลจัดการข้อมูล ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ไม่ได้รับอนุญาต การใช้งาน objects ต่างๆในฐานข้อมูลต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลจัดการฐานข้อมูล เป็นระบบฐานข้อมูลที่มีความแข็งแรง รองรับงานได้ตั้งแต่ระดับเล็กจนถึงระดับใหญ่ มีความปลอดภัยสูงจึงได้รับความเชื่อถือ และนิยมใช้ในองค์กรชั้นนำทุกระดับทั่วโลก
Oracle Database ทำหน้าที่ดูแลจัดการข้อมูล ทำงานเป็นส่วน back-end จึงถูกนำไปใช้กับ applications ต่างๆมากมายที่เน้นเรื่องการจัดเก็บข้อมูล เช่น ระบบบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) เพื่อเก็บข้อมูลทางด้านบัญชี การเงิน ซื้อ ขาย ผลิต จัดจำหน่าย สินค้าคงคลัง บริหารงานบุคคลเป็นต้น ดังนั้นโปรแกรมเมอร์ ผู้ดูแลจัดการฐานข้อมูล และนักพัฒนาระบบงานที่ทำงานกับ applications เหล่านี้ หรือพัฒนาระบบงานขึ้นมาใช้เองที่ทำงานเป็นส่วน front-end จึงต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องฐานข้อมูล เพื่อให้ทำงานกับฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หนังสือเล่มนี้อธิบายตั้งแต่การติดตั้งฐานข้อมูลคือ database และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง การ configure ค่าต่างๆก่อนติดตั้งฐานข้อมูล มีตัวอย่างการใช้คำสั่ง SQL และ PL/SQL พร้อมคำอธิบาย program code และเพื่อให้การศึกษาทำได้อย่างรวดเร็ว หนังสือมีตัวอย่าง source code จำนวน 194 ไฟล์พร้อมข้อมูลตัวอย่างให้ทดลองเรียกใช้งาน ทำให้ผู้ศึกษาลดเวลาพิมพ์คำสั่ง และสร้างข้อมูลตัวอย่าง ทำให้การศึกษาหนังสือเล่มนี้ใช้เวลาน้อยลง
เนื้อหาในหนังสือเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาระบบงาน และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้การใช้งานฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ที่มีผู้นิยมใช้ทั่วโลก เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำงานด้าน Information Technology (IT) ต่อไป

เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วย 15 บท 194 script files หนา 320 หน้า ราคาจำหน่าย 380 บาท

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นการจัดการข้อมูล

บทที่ 2 ติดตั้ง Oracle Database 10g และ 11g

บทที่ 3 ใช้งาน SQL แบบ Interactive

บทที่ 4 PL/SQL

บทที่ 5 ความถูกต้องของข้อมูล (Data Integrity)

บทที่ 6 Built-In Functions

บทที่ 7 ควบคุมจัดการ Errors ใน PL/SQL

บทที่ 8 Functions, Procedures และ Packages

บทที่ 9 Cursors บทที่ 10 Stored Procedures

บทที่ 11 Stored Functions

บทที่ 12 Database Triggers

บทที่ 13 Data Consistency และ Concurrency

บทที่ 14 สำรอง และกู้คืนข้อมูล (Backup & Recovery)

บทที่ 15 ติดตั้ง VMware Workstation V.6

หนังสือไม่มีขาย ตามร้าน ถ้าท่านที่สนใจสั่งซื้อกรุณาติดต่อได้ที่ email: bansak@loxinfo.co.th

One comment

  1. admin admin says:

    เป็นหนังสือที่ให้ประโยชน์กับผู้อ่านดีมากครับ

Leave a Reply

*

Categories

open all | close all

Archives

open all | close all

Pinterest Oarcle Learning

Facebook Page OracleLearning

Google Plus Oracle Learning

The website for people working in the oracle.